МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е частна българска охранителна фирма, предлагаща комплексни услуги за охрана и сигурност. Притежава лиценз  No 843/23.06.2006 г. за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна.
В „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД работят над 110 служители, сред които охранители, административен персонал - специалисти в различни области, като техници, инженери, счетоводители, психолози, компютърни специалисти, специалисти по маркетинг и други, млади хора с отлична професионална подготовка.
Ние осъзнаваме, че гражданите се нуждаят от защита и сигурност на бизнеса, имуществото, работното място и дома. Стремим се във всичките си действия да осигуряваме максимално качество на всяка услуга, която предлагаме на нашите клиенти.

   Опитът и традициите
ни в охранителната дейност предопределят лидерството ни в отделни региони.

   Основополагащи принципи в  работата на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД са:
• Индивудиален подход към всеки клиент
• Гъвкава ценова политика
• Висок професионализъм на кадрите
• Конфиденциалност
• Законност
• Комплексен подход към обезпечаване на охраната и сигурността на клиента и неговия бизнес
• Широк спектър от всички видове професионална охрана
• Аналитично прогнозиране развитието на ситуации по сигурността
• Съвременни технически средства, пълна комплектовка, автопарк и въоръжениеМисията
на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД се състои в предлагане на качествена охрана и сигурност на територията на Република България.

Целите ни са свързани с осигуряване охраната и сигурността на клиентите и техния бизнес на национално ниво, както и достигане на лидерски позиции в нови региони.
Стратегията на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е свързана с непрекъснато утвърждаване и повишаване  качеството на предлаганите от фирмата услуги  и развитието на нови услуги за охрана и сигурност на основата на маркетингови проучвания за потребностите на съвременния клиент и неговия бизнес на европейско ниво.
ЕКИП
ОБУЧЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИИ
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style