НОВИНИ
През 2012 год. автопатрулните екипи на  „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“   е задържала 14 лица в своите обекти и е съставила 52 констативни протокола за престъпни посегателства.
за 2012
за 2011
On the 15.10.2013 at 20:44PM after signal received by panic button, the team of "METAL SECURITY GROUP" arrested a person with name initials V.D for violation of the public law and order. The offence happened in a coffee shop in the town of Gabrovo, Mogiliov Boulevard. The person was submitted  in to the custody of the authorities of the Ministry of Interior.
На 04.02.2013 в 10, 36 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Орловска“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лице с инициали Н.Н за грубо нарушаване на обществения ред. Същото е предадено на органите на МВР.
На 01.03.2013 в 22, 49 часа е получен алармен сигнал от игрална зала в гр.Габрово, ул.“Съзаклятие“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лице за нарушаване на обществения ред. Същото е предадено на органите на МВР.
На 09.03.2013 в 02, 41 часа е получен алармен сигнал от заведение в гр.Габрово, бул.“Трети март“. След професионалната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предоствратена кражба от складовото помещение в обекта.
На 01.04.2013 в 15,57 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Радецка“ посредством паник-бутон. След професионалната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе задържано лицето В.Д. с крадената стока. Същото е предадено на органите на МВР.
На 18.04.2013 в 16,37 часа е получен алармен сигнал от хижа в околностите на гр.Севлиево. След навреманната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратена кражба, чрез взломяване на обекта през страничен прозорец.
На 12.05.2013 в 19,50 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Стефан Караджа“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе задържано лицето Б.Ц. с крадената стока. Същото е предадено на органите на МВР.
На 22.07.2013 в 22,55 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бяха  задържани лицата А.Н., Т.Ц, и Й.А в момент на кражба. Същите са предадени на органите на МВР.
На 23.07.2013 в 23,00 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бяха  задържани лицата С.Й и Е.К в момент на кражба. Същите са предадени на органите на МВР.
On 27.07.2013 at 21.13 was received alarm from production facilities in Gabrovo,  "Dr. Zamenhof. Str" After a fast response the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP"  prevented theft by breaking a window in the back of a storage room.
Designed by WebSite-Style
METAL SECURITY GROUP
On 14.08.2013 at 15.21  was received alarm signal from a shop in Sevlievo at  "Stefan Peshev" Str. by panic button. After a fast response of the  vehicle patrols of "METAL SECURITY GROUP" was arrested person with initials  C. G at the moment of conducting theft. The same person was submitted  in to the custody of the authorities of the Ministry of Interior.
During 2013 the vehicle patrols of "METAL SECURITY GROUP" arrested 13 persons in their facilities and composed 83 protocols for criminal violations.
On the 07.11.2013 at 21:58PM was received a signal for violation in a supervised premises from a house in Krushevo Village, Sevlievo municipality. After the accurate reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" was prevented a theft through breaking the frond door.

On the
04.11.2013 at 20:49PM was received alarm signal for violation in a supervised premises in the town of Sevlievo. After the fast reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" was arrested a person with initials K.J in the moment of conducting a theft. The same person was submitted  in to the custody of the authorities of the Ministry of Interior.
On the 07.10.2013 at 23:00 PM was recived alarm signal for violation from a shop in town ot Sevlievo, Stephan Peshev Str. As an result from the reaction of the vehicle patrol of “METAL SECURITY GROUP” an theft was prevent.
On the 08.10.2013 at 07:00AM was received alarm signal for violation in a grocery store in town Sevlievo. As an result from the reaction of the vechicle patrol of “METAL SECURITY GROUP” was prevented a theft, through a breaking of door lock.
On the 24.11.2013 at 11:53 AM was received alarm signal from from a supervised premises in the town of Gabrovo. After the fast reaction of the vehicle patrol was prevented a theft from a female suspect. The person was submitted  in to the custody of the authorities of the Ministry of Interior.
On the 16.10.2013 was received alarm signal for violation in a grocery store in village of Riahovtzhi. As an result from the fast reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" was prevented a theft, through a breaking of glass of the entrance door.
On the 04.11.2013 at 18:00PM was received signal from a panic button for violation of the public law and order at a coffee shop in the town of Gabrovo, Mogiliov Boulevard. After the reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" serious consequence were prevented.
On the 04.11.2013 at 20:49PM was received alarm signal for violation in a supervised premises in the town of Sevlievo. After the fast reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" was arrested a person with initials K.J in the moment of conducting a theft. The same person was submitted  in to the custody of the authorities of the Ministry of Interior.
On the 07.11.2013 at 21:58PM was received a signal for violation in a supervised premises from a house in Krushevo Village, Sevlievo municipality. After the accurate reaction of the vehicle patrol of "METAL SECURITY GROUP" was prevented a theft through breaking the frond door.
On the 23.11.2013 at 20:49PM after received alarm signal for violation and after a physical search of the supervised premises in the town of Sevlievo, was prevented an theft attempt.
On the 08.12.2013 was received alarm signal from a supervised premises at "Bryanska" Str. town of Gabrovo. After the accurate reaction of the vehicle patrol, was prevented a theft through a broken window.
On the 06.12.2013 at 20:41 was received alarm signal from a house in the town of Gabrovo, "Mladezhki Zhar" Str. After the accurate reaction of the vehicle patrol, were discovered broken door and an open window. An theft was prevented.