НОВИНИ
През 2012 год. автопатрулните екипи на  „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“   е задържала 14 лица в своите обекти и е съставила 52 констативни протокола за престъпни посегателства.
за 2012
за 2011
На 03.01.2013 год. в 22:48 часа е получен алармен сигнал от обект в гр.Габрово на ул."Стефан Караджа". След бързото реагиране на автопатрулния екип на "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" бе предотвратена взломна кражба посредством проникване през входнара врата.
На 22.01.2013 в 08,45 часа е получен алармен сигнал от заведение, находящо се в гр.Габрово, бул.“Могильов“. След бърз реакция на автопатрулния екип на "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" се предотврати кражба чрез счупване на стъклото в търговската част.
На 12.06.2014 год. в сградата на "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" от 17,30 часа започва курс за Безопасно боравене с огнестрелно оръжие.
На 03.02.2013 в 20.12 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Габрово, ул.“Стефан Караджа“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лицето В.Д. в момент на кражба. Същото е предадено на органите на МВР.
На 04.02.2013 в 10, 36 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Орловска“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лице с инициали Н.Н за грубо нарушаване на обществения ред. Същото е предадено на органите на МВР.
На 01.03.2013 в 22, 49 часа е получен алармен сигнал от игрална зала в гр.Габрово, ул.“Съзаклятие“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лице за нарушаване на обществения ред. Същото е предадено на органите на МВР.
На 09.03.2013 в 02, 41 часа е получен алармен сигнал от заведение в гр.Габрово, бул.“Трети март“. След професионалната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предоствратена кражба от складовото помещение в обекта.
На 01.04.2013 в 15,57 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Радецка“ посредством паник-бутон. След професионалната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе задържано лицето В.Д. с крадената стока. Същото е предадено на органите на МВР.
На 18.04.2013 в 16,37 часа е получен алармен сигнал от хижа в околностите на гр.Севлиево. След навреманната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратена кражба, чрез взломяване на обекта през страничен прозорец.
На 12.05.2013 в 19,50 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Габрово, ул.“Стефан Караджа“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе задържано лицето Б.Ц. с крадената стока. Същото е предадено на органите на МВР.
На 22.07.2013 в 22,55 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бяха  задържани лицата А.Н., Т.Ц, и Й.А в момент на кражба. Същите са предадени на органите на МВР.
На 23.07.2013 в 23,00 часа е получен алармен сигнал от магазин за хранителни стоки в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бяха  задържани лицата С.Й и Е.К в момент на кражба. Същите са предадени на органите на МВР.
На 27.07.2013 в 21,13 часа е получен алармен сигнал от производствени помещения в гр.Габрово, ул.“Д-р Заменхоф“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратена кражба, посредством счупване на прозорец в задната част на складово помещение.
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style
На 14.08.2013 в 15,21 часа е получен алармен сигнал от магазин в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“ посредством паник-бутон. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе задържано лицето К.Г. в момент на кражба. Същото е предадено на органите на МВР.
През 2013 год. автопа-трулните екипи на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ са задържали 13 лица в своите обекти и са съставени 83 констативни протоколи за престъпни посегателства.

На
23.11.2013 год. в 20:49 часа след получен сигнал за нарушение и оглед на обект в гр. Севлиево, бе предо- твратен опит за кражба след бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“.

На
07.11.2013 год. в 21:58 часа е получен сигнал от къща в с. Крушево, общ. Севлиево.  След своевременната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е предотвратена кражба чрез разбиване на входната врата.

На
04.11.2013 год. в 20:49 часа е поучин сигнал за нарушение в обект в гр. Севлиево. След бързата реакция на автопатрилния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лицето К.Й. в момент на кражба. Същото е предадено на МВР.
На 07.10.2013 в 23,00 часа е получен алармен сигнал за нарушение от магазин в гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“. След бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратена кражба.
На 08.10.2013 год. В 07:00 часа е получен сигнал за нарушение в магазин за хранителни стоки в гр.Севлиево. След своевременната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратена кражба посредством счупена брава на вратата.
На 15.10.2013 год. в 20:44 часа след реакция, подадена от паник бутон, екипа на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ задържа лице с инициали В.Д. за нарушаване на обществения ред. Нарушението е станало в кафене в гр. Габрово на бул.Могилъов. Лицето е предадено на органите на реда.
На 16.10.2013 год. е получен сигнал за нарушение в хранителен магазин в с. Ряховците.  С бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратен опит за каржба чрез счупване на стъкло на входната врата.
На 04.11.2013 год. в 18:00 часа е получен сигнал от паник бутон за нарушаване на обществения ред в кафене на бул.“Могилъов“ в гр. Габрово. След намесата на автопатрулният екип на  „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бяха предотвратени сериозни последствия.
На 04.11.2013 год. в 20:49 часа е поучин сигнал за нарушение в обект в гр. Севлиево. След бързата реакция на автопатрилния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лицето К.Й. в момент на кражба. Същото е предадено на органите на реда.
На 07.11.2013 год. в 21:58 часа е получен сигнал от къща в с. Крушево, общ. Севлиево.  След своевременната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е предотвратена кражба чрез разбиване на входната врата.
На 23.11.2013 год. в 20:49 часа след получен сигнал за нарушение и оглед на обект в гр. Севлиево, бе предотвратен опит за кражба след бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“.
На  24.11.2013 год.  в 11:53 часа е получен алармен сигнал от паник бутон от обект в гр.Габрово, ул.“Стефан Караджа“. След бързата намеса на автопатрулният екип е предотвратена кражба от лице от женски пол. Същото е предадено на органите на реда.
На 06.12.2013 год. в 20:41 часа е получен алармен сигнал от къща в гр. Габрово, ул. „Младежки жар“. След своевременната намеса на автопатрулния екип е установена разбита врата и отворен прозерец. Предотвратена е каржба.
На 08.12.2013 год. е получен сигнал за нарушение от обект на ул.“Брянска“ в гр. Габрово. След бързата реакция на автопатрулният екип бе предотвратена кражба чрез счупен  прозорец.