Мениджърският персонал от офисите на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП”, осъществяващ непрекъснат контакт с клиенти и партньори на фирмата. Екипът се състои от високоинтелигентни, компетентни, учтиви, специално обучени за работа с клиенти служители, всички с висше образование,  преминали успешно тестове по психологическа пригодност, с доказани организационни и комуникативни умения.

Техническият състав осигуряващ изграждане и поддръжка на СОТ и други охранителни системи в обектите, както и договорното им обслужване  е с висше техническо образование, отговарящо на специалните изисквания.  За да постъпят на работа служителите трябва да са минали успешно тестове за обща култура, медицинска и психологическа пригодност.  Служителите са компетентни, вежливи и професионалисти с особенностите при обoрудването и поддръжката на различните типове охранителни системи.

Служителите от дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ са високоинтелигентни добре обучени, преминали всички по - горе описани тестове за постъпване на работа във фирмата.
Служителите от охранителния състав  на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ползват всички правомощия  съгласно ЗЧОД /Закон за частна охранителна дейност/. За да постъпят на работа трябва да са минали успешно тестове за обща култура, медицинска, физическа и психологическа пригодност. За състава следва продължителен период на обучение в Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА - МЕТАЛ”, част от структурата на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, завършващ с полагане на изпити. Служителите ни са профисионално обучени - правна, до лекарска, тактически тренировки / за блокиране и проверка на обекти и др./, физическа подготовка, тренировки по стрелба с бойно оръжие, шофиране в екстремни ситуации , задържане на нарушители.  Ръководителите им са с дългогодишен опит с доказани ръководни и организационни умения.
ЕКИП
ОБУЧЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИИ
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style