„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага лична охрана, включваща организация и провеждане на комплексни мероприятия по осигуряване охрана на всеки, който се нуждае от това: известни личности, крупни предприемачи, политици, физически лица и техните семейства. Обезпечаване охраната на личността преминава при тясно взаимодействие с органите на реда.

Предварителни мероприятия:


1.Събиране на информация за възможните заплахи за живота и здравето на клиента и неговото обкръжение.
2.Изработване на концепции и препоръки по осигуряване сигурността на Клиента.
3.Създаване на необходимата система от служебна документация, регламентираща охраната на Клиента.
4.Организиране работата на охраната

Последващи мероприятия:

1.Защита в случай на непредвидени ситуации, възникващи с клиента.
2.Защита от противозаконни посегателства.
3.Възможност за денонощно  привличане на допълнителни сили и средства за решаване на внезапно възникнали кризисни ситуации.
4.Определяне представител от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” (ръководител на охраната) за оперативно решаване на текущи въпроси.


„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разполага с екип от професионалисти с опит в личната охрана. Служителите са отлично подготвени психически и физически, имащи опит в Международни мисии към ООН и НАТО и завършили успешно специализирано обучение за VIP охрана в международно признатия учебен център за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА - МЕТАЛ” ООД. Всеки охранител напълно отговаря на съвременните международни стандарти за подготовка и подбор.

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД гарантира високо ниво на отговорност и дискретност при изпълнението на поетите задължения и условията към клиента. Всеки телоханител на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” е преминал през многостепенен подбор и щателна проверка. Изборът на охранител на такава длъжност се определя от съображенията за сигурност и охрана на поръчителя.
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД с право се гордее с всеки от своите телохранители, които не веднъж са доказвали своя висок професионализъм, самоотвержено поведение, умение да анализират и да вземат правилни решения при екстремни обстоятелства.
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style